TERMES I CONDICIONS DE COMPRA

INTRODUCCIÓ

Aquest document té com a finalitat establir les condicions dús de la pàgina WWW.INDIANATOURSVALENCIA.COM així com les condicions de compra de productes a través de la mateixa pels usuaris.  

Us preguem que llegiu detingudament els presents TERMES I CONDICIONS DE COMPRA així com la POLÍTICA DE PRIVACITAT abans d'usar aquesta pàgina web. Si voleu, podeu imprimir aquestes condicions. En utilitzar aquesta pàgina web o fer UNA RESERVA a través de la mateixa l'usuari accepta els nostres TERMES I CONDICIONS DE COMPRA així com la nostra POLÍTICA DE PRIVACITAT, per tant, en cas de no estar d'acord, no ha d'utilitzar la web.  

INFORMACIÓ GENERAL

En compliment del deure informació recollit a l'art. 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic us informem que la titularitat de la web correspon a JOSE JACO FRIEDRICH MÜLLER, domicili situat al c/ HOSPITAL,11, GANDIA ( VALÈNCIA), 46701 i amb correu electrònic INFO@INDIATOURSVALENCIA.COM i telèfon 626217327, d'ara endavant JOSE JACO FRIEDRICH MÜLLER.  

ÚS DEL LLOC

En fer ús d'aquesta pàgina web i fer comandes a través d'aquesta, l'usuari es compromet als extrems següents:  

 • Usar la pàgina web únicament amb la finalitat de consultar, informar i reservar tour.  
 • No realitzar cap comanda fraudulent o falsa. Si d'una manera raonable es considera que una comanda és fraudulent JOSE JACO FRIEDRICH MÜLLER està autoritzada a anul·lar-la i informar-ne les autoritats pertinents.  
 • Tenir capacitat legal per celebrar contractes (l'usuari declara que és major de 18 anys).  
 • Facilitar les dades de contacte d'una manera veraç i exacta per tal de poder fer la reserva.  

Protecció de dades personals

JOSE JACO FRIEDRICH MÜLLER informa els usuaris d'aquesta pàgina web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal que puguin ser demanades per la navegació o contractació de serveis a través de la política de privadesa. Podeu accedir a la  

política de privadesa des de la pàgina web en qualsevol moment. 

CONDICIONS DE COMPRA

Disponibilitat del servei. Els usuaris tenen la possibilitat de fer reserves del servei que s'ofereix a través de la pàgina web per a reserves de tours. 

Llenguatge.

El contracte es formalitzarà en llengua espanyola.  

Disponibilitat dels productes.

Les reserves estan subjectes a la climatologia o esdeveniments que es poden provocar o produir a la ciutat aliens a l'empresa. JOSE JACO FRIEDRICH MÜLLER informarà el client de tal circumstància, bé per mail o per telèfon i bescanviarà la reserva per un bo regal, sense titularitat.  

Preus dels productes.

A la tarifa del servei hi ha inclòs el va corresponent, que s'afegiran a l'import total. JOSE JACO FRIEDRICH MÜLLER es reserva el dret a modificar els preus en qualsevol moment.  

Forma de fer una comanda.

El següent pas serà tramitar la reserva i fer el pagament. Per fer-ho, heu de seguir els passos que se us demanen a la pàgina web i seguir les indicacions de compra que us apareixen en pantalla. Se us demanaran únicament les dades necessàries per a la compra i posterior lliurament del tiquet. Abans de formalitzar la compra haurà d'ACCEPTAR EXPRESSAMENT les presents condicions així com la política de privadesa. 

Les dades registrades per la pàgina web constitueixen la prova de les transaccions realitzades. El client rebrà confirmació de la reserva amb el lliurament del tiquet per correu electrònic. 

Durant el procés, abans de fer el pagament, podreu modificar les dades de la vostra reserva. La comanda no es formalitza fins que finalitza el procés, cosa que passarà quan hagi efectuat el pagament. Fer clic a “Pagar” implica que adquireix i abona els articles seleccionats, aquest pas suposa un  

compromís vinculant. 

Dret de cancel·lació de la comanda.

JOSE JACO FRIEDRICH MÜLLER es reserva el dret a rebutjar una comanda d'un client amb què hi ha litigi. 

Així mateix, JOSE JACO FRIEDRICH MÜLLER té dret a rebutjar o cancel·lar una reserva per raons justificades, com per exemple:  

 • Per error a les dades de facturació (que siguin incorrectes o impossibles de verificar)  
 • Si hi ha sospita de frau amb la targeta bancària  
 • Si no és possible enviar-ho a l'adreça indicada  
 • Si hi ha raons per les quals se sospiti que l'usuari no és un consumidor final  
 • Si els usuaris són menors de 18 anys  
 • Si no s'ha fet el pagament complet.  

Forma de pagament.

Podeu utilitzar com a mitjà de pagament targeta bancària, Paypal o Redsys.   

Mitjançant el pagament per targeta i en cas que es produeixi alguna incidència durant el procés (per exemple que el terminal informés de la denegació de la targeta) es cancel·larà la comanda de forma automàtica. El sistema de pagament mitjançant targeta bancària es fa a través de la passarel·la de pagament de Paypal o Redsys.  

JOSE JACO FRIEDRICH MÜLLER també us ofereix la possibilitat de realitzar el pagament mitjançant transferència bancària. 

La reserva serà enviada a l'adreça que ens indiqueu un cop confirmat l'ingrés de l'import total de la comanda. Si l'import no fos pel total, JOSE JACO FRIEDRICH MÜLLER es reserva el dret de no enviar la reserva fins al seu total abonament per part del client. 

Cancel·lació d'una comanda.

L'usuari no té dret a cancel·lar una comanda sense cap explicació. Aquest dret és el dret de desistiment establert per lart. 102 el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual saprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. 

Per cancel·lar una comanda podeu utilitzar el formulari que figura a podeu notificar-ho per correu electrònic adreçant-vos a INFO@INDIATOURSVALENCIA.COM per correu postal a l'adreça C/ HOSPITAL,11, GANDIA (VALÈNCIA), 46701.  

RESPONSABILITATS

L'accés i l'ús d'aquesta pàgina web és responsabilitat dels usuaris. No és objecte de garantia per part de JOSE JACO FRIEDRICH MÜLLER:  

 • La infal·libilitat, la disponibilitat, la continuïtat, la inexistència de deficiències de seguretat de la pàgina web  
 • Que el contingut de la pàgina o la informació que passa a través d'aquest estigui lliure de virus od'altres elements lesius així com d'errors, omissions o incorreccions.  
 • Els possibles danys o perjudicis que es puguin derivar dinterferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu de la pàgina web  
 • Retards o bloquejos en lús daquesta pàgina causats per deficiències o sobrecàrregues del centre de processament de dades, ni dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant  

intromissions il·legítimes que estan fora del control de JOSE JACO FRIEDRICH MÜLLER.  

 • S'exonera de responsabilitat JOSE JACO FRIEDRICH MÜLLER davant qualsevol dany o perjudici que pogués patir l'usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació facilitada sempre que sigui procedent d'altres fonts alienes.  

El mer accés a la pàgina web no suposa entaular cap mena de relació comercial entre JOSE JACO FRIEDRICH MÜLLER i l'usuari. 

JOSE JACO FRIEDRICH MÜLLER només subministra els productes per a ús domèstic i particular. El client accepta no utilitzar el producte per a fins comercials, publicitaris o de revenda. JOSE JACO FRIEDRICH MÜLLER no té cap responsabilitat per qualsevol pèrdua de beneficis, pèrdua de negocis, interrupció de negocis o pèrdua d'oportunitats comercials del client. 

Cessió de drets i obligacions.

El contracte és vinculant tant per al client com per a JOSE JACO FRIEDRICH MÜLLER, així com per als nostres respectius successors, cessionaris i causahavents. El client no podrà transmetre, cedir, gravar o de qualsevol altra manera transferir un contracte o algun dels drets o obligacions que se'n derivin, sense haver obtingut el consentiment de JOSE JACO FRIEDRICH MÜLLER previ i per escrit. Podem transmetre, cedir, gravar, subcontractar o de qualsevol altra manera transferir un contracte o algun dels drets o obligacions que se'n derivin, en qualsevol moment durant la seva vigència. Per evitar qualsevol dubte, aquestes transmissions, cessions, gravàmens o altres transferències no afectaran els drets que, si escau, vostè, com a consumidor, té reconeguts per llei ni anul·laran, reduiran o limitaran de qualsevol altra forma les garanties, tant expresses com tàcites , que li haguéssim pogut atorgar. 

INFORMACIÓ I CONTINGUTS DE LA WEB

La informació que es mostra a la pàgina web és la vigent a la data d'última actualització. JOSE JACO FRIEDRICH MÜLLER es reserva el dret d'actualitzar/modificar/eliminar informació d'aquesta pàgina web en qualsevol moment i sense avís previ. 

En el cas que la pàgina web contingui links a altres pàgines web i materials de tercers, aquests links es faciliten únicament a efectes informatius, sense que JOSE JACO FRIEDRICH MÜLLER tingui cap control sobre el contingut d'aquestes pàgines web o materials. Per tant, no acceptem cap responsabilitat per qualsevol dany o pèrdua derivats del seu ús. 

JOSE JACO FRIEDRICH MÜLLER es reserva la facultat de modificar els Termes i Condicions de Compra. Les modificacions introduïdes no tenen caràcter retroactiu. Si no esteu d'acord amb les modificacions introduïdes, us recomanem no fer ús de la nostra pàgina web.  

VIRUS PIRATERIA I ALTRES ATACS INFORMÀTICS

L'usuari no ha de fer un ús indegut d'aquesta pàgina web mitjançant la introducció intencionada de virus, troians, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu. L'usuari no tractarà de tenir accés no autoritzat a aquesta 

pàgina web, al servidor on aquesta pàgina es troba allotjada oa qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionada amb la nostra pàgina web. L'usuari es compromet a no atacar aquesta pàgina web. L'incompliment d'aquesta clàusula podria comportar la comissió d'infraccions tipificades  

per la normativa aplicable. Informarem de qualsevol incompliment de la normativa esmentada a les autoritats  

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DRETS D'AUTOR

L'usuari reconeix i consenteix que tot copyright, marca registrada i altres drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els materials o continguts que s'aporten com a part de la pàgina web corresponen en tot moment a JOSE JACO FRIEDRICH MÜLLER. L'usuari podrà fer ús d'aquest material únicament en la manera com se l'autoritzi expressament.  

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L'ús d'aquesta pàgina web i els contractes de compra de productes a través d'aquesta es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l'ús de la pàgina web o amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.  

Podeu formular qualsevol queixa i reclamació davant de JOSE JACO FRIEDRICH MÜLLER a través del correu electrònic MAIL INFO@INDIATOURSVALENCIA.COM o per correu postal a l'adreça C/ HOSPITAL,11, GANDIA (VALÈNCIA), 46701.  

Scroll a l'inici
×